Passivhus Oxie - titta gärna på vårt senaste produktion här


Vad är passivhus?
Passivhuset är ett hus, där värmeförlusterna är så små, att friskluften kan användas som värmesystem. I tilluftskanalen finns ett litet värmeelement, så stort somen hårtork. Passivhuset är sunt, eftersom det är byggt med en hög kvalitet. Passivhuset har frisk luft genom att ventilationen säkrar samma luftflöden som alla andra byggnader som uppfyller byggreglernas krav. Passivhuset har bra komfort eftersom väggarna inomhus har samma temperatur som luften. Man slipper drag från tilluftsdon bakom radiatorer. Alltför stora fönster kan ge kallras och bör undvikas.

Hur funkar det?

Varför passivhus ?
Passivhuset är prisvärt. De små extrakostnaderna för bättre isolering och värmeväxlad ventilation kan ge lägre totalkostnader redan efter några år, men varierar mellan de olika projekten.
Passivhuset kommer i fortsätttningen att vara det boendealternativ vi har för att minimera de negativa globala klimatförändringarna. EU kommer 2016 genomföra en byggnorm, som föreskriver Passivhusstandard. Österrike är redan där. Tyskland 2014, Storbritannien 2013. Sverige skall energideklarera sina hus 2008.