Malmös första stenpassivhus byggt av KORGOL HOME AB
är beläget på Oxiestråket 5, 238 36 Malmö

 

Passivhus "SZYMON" är ritad och konstruerad av ARCHIPELAG, ett arkitektbyrå i Polen.
Ett passivhus, är en byggnad där värmebehovet är så lågt att man kan undvara ett separat uppvärmningssystem utan att försämra komforten. Endast under den kallaste perioden på året används ordinarie värmesystem som är uppbyggt av solpaneler, värmepump och elpatron.
Yttersväggsisoleringen i passivhuset "SZYMON" är av 400 mm tjockt frigolit med ett U-värde på 0,091 W/kvm*C Huset värms upp av solenergi och värme från innermiljön dvs. hushållsapparater och människor.

Grundläggande egenskaper för passivhuset "SZYMON" är:

- Effektbehov för värme - 10 W/m2
- Energibehov – 15 kWh/(m2*år)
- 3 glas isolerfönster med U värde < 0,8 W/(m2*K) ;
- Yttervägg, tak, golv - U värde < 0,15 W/(m2*K)
- Huset - fri från köldbryggor;
- Tätkonstruktion - luftläckning få vara maximalt 0,60 l/s m2 vid tryckdifferens på 50 Pa;
- Värmeåtervinning från frånluften;
- Det totala energibehovet för uppvärmning av varmvatten, belysning och hushåll – 42 - 80 kWh /m 2 per år (individuell förbrukning)
- Form koefficient A/V – 0,6

 

 

Galleri