Korgol Home AB erbjuder tjänster inom:


Nybyggnation

 • Hus
 • Villor
 • Garage
 • Uterum
 • Mur
 • Staket


Ombyggnad

 • Hus
 • Villatillbyggnad
 • Lägenheter
 • Vind
 • Kök
 • Badrum
 • Inredning och styling


Renovering

 • Villor
 • Lägenheter
 • Toalet
 • Badrum
 • Kök
 • Putsning av väggar
 • Omläggning av tak
 • Fuktbekämpning


Trädgårdsanlägningar

 • Uterum
 • Vintergård
 • Plantering av växter
 • Läggning av gräsmattor
 • Gångar


Markarbetet

 • Gångar
 • Infart
 • Avlop
 • Husdränering
 • Vattenavlägningar